June 22, 2013

હાઇકુ

બસ એમ જ,
હવે તો અલવિદા,
ખુશ રહેજે.

દરેક શરૂઆત નો અંત હોય છે અને પછી નવી શરૂઆત હોય છે. જુનું છુટતા, વિયોગ નું દર્દ જરૂ થાય છે પણ નવા ભવિષ્ય ની ઇન્તેજારી પણ હોય છે.

- સુગંધ. (૨ જુન, ૨૦૧)

1 comment:

Anonymous said...

સરસ!