August 15, 2007

મુંઝવણ

ગુંચવણ માં છું ને મુંઝવણમાં છું
ઉકેલ શોધવાની વિસામણમાં છું.

આ શું થાય છે ?
તે શોધવાની મથામણમાં છું.

જે થાય છે તે કેમ થાય છે ,
તે સમજવાના પ્રયત્નમાં છું.

છતા પણ નિરંતર
કંઇક પામવાના યત્નમાં છું.


- સુગંધ.