May 14, 2007

તારી એ સુગંધનો દરિયો...

જાજરમાન તારો એ ઠસ્સો,
ને રણકતો તારો એ પગરવ,

ખળખળ તારૂ એ હાસ્ય,
ને સુચક તારો એ મલકાટ,

અતિસુદંર તારી એ સુદંરતા,
ને મોહક તારી એ લજ્જા,

હજુ પણ યાદ છે મને,
તારી એ સુગંધનો દરિયો,

હજુ પણ શ્વાસમાં છે મારા,
તારી એ સુગંધનો દરિયો,

તારી એ સુગંધનો દરિયો,
તારી એ સુગંધનો દરિયો...

- સુગંધ।

1 comment:

Anonymous said...

Felt Romantic, Need More!